GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiOdluka o odabiru - Nabava gumene podloge za dječje igralište na trgu dr. Tuđmana
9.7.2020. - Aktualnosti


Sukladno članku 17. t. 9. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Grada Kutine, a temeljem provedenog postupka jednostavne nabave „Nabava gumene podloge za dječje igralište na trgu dr. Tuđmana“ koji je objavljen na službenim stranicama Grada Kutine dana 03.06.2020., donesena je Odluku odabiru.


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti