GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti32. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine
9.7.2020. - Gradsko vijeće


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/20-01/6
URBROJ: 2176/03-04/01-20-1
Kutina, 8. srpnja 2020.


Na temelju članka 71. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutina („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/09, 3/13, 4/13 - pročišćeni tekst, 2/18, 4/18 – pročišćeni tekst i 2/20), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine

S A Z I V A

32. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine za dan 16. srpnja 2020. godine (četvrtak) s početkom u 15:30 sati, putem video konferencije.

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći

D N E V N I  R E D

 

1. Aktualni sat.

2.  Izvješće o stanju nezaposlenosti i zapošljavanju za područje Grada Kutine u 2019. godini.

3.  Izvješće o sigurnosti prometa na području Grada Kutine u 2019. godini.

4.  Izvješće o stanju sigurnosti na području Grada Kutine u 2019. godini.

5.  Razmatranje: 

a) Izvješća o poslovanju za 2019. godinu tvrtki: 

1. Razvojne agencija Mrav d.o.o.,

2. Komunalnih servisa Kutina d.o.o.,

3. Moslavine d.o.o.,

4. Eko Moslavine d.o.o. 

b) Tehničkog izvješća tvrtki:

1. Moslavine d.o.o., 

2. Eko Moslavine d.o.o., 

3. Moslavine plina d.o.o. i 

4. Komunalnih servisa Kutina d.o.o. za 2019. godinu.

 6. Prijedlog Odluke o povratu duga Grada Kutine prema Moslavini d.o.o. proizašlog izgradnje komunalne vodne infrastrukture i sufinanciranje vodnih građevina u razdoblju2020-2022. godine.

 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluka o osnivanju poslovnih zona napodručju Grad Kutine.

 8. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude po Javnom natječaju za prodajugrađevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni Kutina II – TIP-KUTINA d.o.o. 

 9. Prijedlog odluke o produženju roka za korištenje poticaja za investitora u Poslovnoj zoniKutina II- Ilija Ramljak, vl. limarskog obrta “Antonio”.

 10. Prijedlog odluke o produženju roka za korištenje poticaja za investitora u Poslovnoj zoniKutina III- Melius promet d.o.o. 

 11. Prijedlog Odluke o imenovanju ulica u Gradu Kutini.

 12. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2019.godine.

 Predsjednik Gradskog vijeća 

 Davor Kljakić, mag. ing. traff.

 

Komplet materijala (.pdf)

Javnost rada:

Javnost rada Gradskog vijeća propisana je člankom 104. i 105. Poslovnika rada Gradskog vijeća Grada Kutine i Odlukom predsjednika Gradskog vijeća Grada Kutine  kojom se zbog tehničkih mogućnosti propisuje najveći broj građana koji mogu pratiti sjednicu.


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti