GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti31. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine
18.6.2020. - Gradsko vijeće


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/20-01/5
URBROJ: 2176/03-04/01-20-1
Kutina, 17. lipnja 2020.

Na temelju članka 71. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutina („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/09, 3/13, 4/13 - pročišćeni tekst, 2/18, 4/18 – pročišćeni tekst i 2/20), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine 

S A Z I V A 

31. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine za dan 25. lipnja 2020. godine (četvrtak) s početkom u 15:30 sati, putem video konferencije 

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći 

D N E V N I  R E D 


 1. Zapisnik 30. sjednice GV-a 
 2. Aktualni sat
 3. Izvješće o radu za 2019. godinu
  1. Zajednica športskih udruga Grada Kutine
  2. Gradski savez KUD-ova Grada Kutine
  3. Vatrogasna zajednica Grada Kutine

    

 4. Izvješća o radu ustanova za 2019. godinu:

        a)  Športski centar Kutina

        b)  Knjižnica i čitaonica Kutina

        c)  Muzej Moslavine Kutina

        d) Vatrogasna postrojba Kutina

        e)  Pučko otvoreno učilište Kutina

   

 5. Prijedlog odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Kutina

   

 6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o  mjerilima za naplaćivanje usluga u Dječjem Vrtiću Kutina

   

 7. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Vatrogasne postrojbe Kutina

   

 8. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Vatrogasne postrojbe Kutina

   

 9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja Moslavine Kutina

   

 10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Kutine za sklapanje Sporazuma o zajedničkom financiranju projekta „Rekonstrukcija igrališta i atletske staze Tehničke škole Kutina“ sa Sisačko-moslavačkom županijom i Sporazuma o reguliranju obaveza proizašlih iz Sporazuma o načinu plaćanja koncesijske naknade od 25.7.2002.g. sa Petrokemijom d.d. Kutina

   

 11. Prijedlog izmjena i dopuna Plana gospodarenja otpadom na području Grada Kutine za razdoblje 2017. – 2022. godine

   

 12. Prijedlog godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Kutine za 2020. godinu

   

 13. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Kutine

Komplet materijala

Dopuna dnevnog reda:

Odluka o ukidanju Odluke o oslobađanju plaćanja poreza

Predsjednik Gradskog vijeća

 Davor Kljakić, mag. ing. traff.

Javnost rada:

Javnost rada Gradskog vijeća propisana je člankom 104. i 105. Poslovnika rada Gradskog vijeća Grada Kutine i Odlukom predsjednika Gradskog vijeća Grada Kutine  kojom se zbog tehničkih mogućnosti propisuje najveći broj građana koji mogu pratiti sjednicu.

 


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti