GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiOdluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu:Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta na području grada Kutine
4.6.2020. - Jednostavna nabava


Sukladno članku 17. t. 9. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Grada Kutine, a temeljem provedenog postupka jednostavne nabave " Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta na području grada Kutine" koji je objavljen na službenim stranicama Grada Kutine dana 20.05.2020., donesena je Odluku odabiru.


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti