GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni poziv za PROGRAM sufinanciranja novog zapošljavanja/samozapošljavanja, potpora za usavršavanje i/ili dodatno obrazovanje i sezonskog zapošljavanja u poljoprivredi u 2020. godini
28.5.2020. - Natječaj


MJERA I –  Javni poziv za PROGRAM sufinanciranja novog zapošljavanja/samozapošljavanja, potpora za usavršavanje i/ili dodatno obrazovanje i sezonskog zapošljavanja u poljoprivredi  u 2020. godini  na području Grada Kutine

 

Cilj PROGRAMA: Poticanje novih zapošljavanja, te direktni utjecaj na razvoj poduzetništva i obrta, odnosno povećanje broja zaposlenih na području Grada Kutine u poduzetništvu i obrtu, te u dijelu društvenih i uslužnih djelatnosti/zanimanja, poticanje dodatnog usavršavanja/dodatnog obrazovanja za određena zanimanja definirana zakonskim aktima, kao i kod poslodavaca koji imaju potrebu zapošljavanja sezonskih radnika u poljoprivredi.

Za sufinanciranje novog zapošljavanja Grad Kutina osigurava sredstva u iznosu od:

  • 10.000,00 kuna za jednu novu zaposlenu/samozaposlenu osobu sa stupnjem obrazovanja VŠS i VSS i/ili prvostupnik/baccalaureus i mag. struke na radnom mjestu VŠS ili VSS struke,
  • 7.500,00 kuna za jednu novu zaposlenu/samozaposlenu osobu sa stupnjem obrazovanja SSS i VKV na radnom mjestu SSS i VKV struke,
  • 5.000,00 kuna za jednu novu zaposlenu/samozaposlenu osobu sa stupnjem obrazovanja NKV  i bez zanimanja i
  • 20,00 kn za rad na dnevnoj osnovi kod sezonskog zapošljavanja za sufinanciranje iznosa troškova Ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi i za vaučer/vrijednosni kupon u obliku markice za sezonsko zapošljavanje, a prema računu izdanom od strane FINA - Poslovnice Kutina sukladno Zakonu o tržištu rada /NN 118/18/ (max. iznos do 1.800,00 kn za tekuću godinu po pojedinom zaposlenom radniku na poslovima sezonskih radova u poljoprivredi).
  • 50% iznosa za troškove dodatnog usavršavanja i troškove polaganja ispita /majstorski ispit i/ili ispit o stručnom usavršavanju/ po jednom polazniku dodatnog usavršavanja/dodatnog obrazovanja. Maksimalni iznos je 2.000,00 kn po pojedinom polazniku programa za usavršavanje i/ili dodatno obrazovanje.

Za novo zapošljavanje/samozapošljavanje osoba koji nemaju više od 29 godina za vrijeme podnošenja Zahtjeva za potporu po ovom Programu od strane podnositelja zahtjeva (poduzetnika, poslodavaca), potpora će se uvećati za 50% na odobrena sredstva

Iznimno za sredstva za novo zapošljavanje se povećavaju u 100% iznosu ukoliko je novozaposlena osoba zaposlena od strane poduzetnika koji imaju sjedište u Poslovnim zonama Grada Kutine.

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 31. listopada 2020. godine.

 

/linkovi/

JAVNI POZIV

PROGRAM

OBRAZAC 1a_ZAHTJEV NOVOZAPOŠLJAVANJE

OBRAZAC 1b_ZAHTJEV SAMOZAPOŠLJAVANJE

OBRAZAC 1c_ZAHTJEV SEZONSKO ZAPOŠLJAVANJE

OBRAZAC 1d_ZAHTJEV USAVRŠAVANJE

OBRAZAC 2a IZJAVA_ NOVOZAPOŠLJAVANJE

OBRAZAC 2b IZJAVA_ SAMOZAPOŠLJAVANJE

OBRAZAC 2c IZJAVA_ SEZONSKO ZAPOŠLJAVANJE

OBRAZAC 2d IZJAVA_ USAVRŠAVANJE

OBRAZAC 3_POTPORA MALE VRIJEDNOSTI

OBRAZAC 4_POVEZANE OSOBE

OBRAZAC 5_SKUPNA IZJAVA

OBRAZAC 6_IZVJEŠĆE


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti