GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiOprema i instalacija za provedbu projekta WIFI4EU
26.5.2020. - Jednostavna nabava


Sukladno čl. 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, Grad Kutina objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka jednostavne nabave: Opreme i instalacije za provedbu projekta WIFI4EU.


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti