GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiOdluka o poništenju - Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Kutine
21.5.2020. - Jednostavna nabava


Sukladno članku 17. t. 10. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Grada Kutine, a temeljem provedenog postupka jednostavne nabave "  Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Kutine  " koji je objavljen na službenim stranicama Grada Kutine dana 05.05.2020. godine, donesena je Odluku o poništenju.


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti