GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJAVNI POZIV za „PROGRAM dodjele bespovratnih sredstava poljoprivrednim proizvođačima na području Grada Kutine povezanih s učincima epidemije COVID-19“
21.5.2020. - Razvoj, gospodarstvo i imovina Grada


JAVNI POZIV za „PROGRAM dodjele bespovratnih sredstava poljoprivrednim proizvođačima na području Grada Kutine povezanih s učincima epidemije COVID-19“

 

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava za održavanje postojeće razine poljoprivredne proizvodnje na samoopskrbnim i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane koronavirusom (COVID-19) narušena kontinuirana opskrba stanovništva hranom i poljoprivrednim proizvodima u sektoru biljne i stočarske proizvodnje.

Za dodjelu potpore po ovom PROGRAMU svi podnositelji zahtjeva koji ispunjavaju uvjete, mogu ostvariti do:

- 5.000,00 kuna po poljoprivrednom gospodarstvu kojemu je onemogućen rad sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjeri obustave rada tržnica i svih objekata u sustavu tržnica u kojima se obavljaju druge djelatnosti (KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-13, od 22. ožujka 2020. godine) i nisu mogli prodavati svoje proizvode na tržnici i ostalim uslužnim objektima te time izgubili određeni prihod za vrijeme zabrane rada tržnice i ostalih objekata.

 


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti