GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiOdluka o odabiru najpovoljnije ponude: Rekonstrukcija društvenog doma Banova Jaruga sa dogradnjom dječjeg vrtića
14.5.2020. - Jednostavna nabava


Sukladno čl.17., st.11. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službene novine Grada Kutine br.3/17) Grad Kutina objavljuje Odluku o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave: Rekonstrukcija društvenog doma Banova Jaruga sa dogradnjom dječjeg vrtića - Stručni nadzor radova i usluga koordinatora zaštite na radu – koordinator II.


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti