GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti30.sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine
12.5.2020. - Gradsko vijeće


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/20-01/4 

URBROJ: 2176/03-04/01-20-1
Kutina, 12. svibnja 2020. 

Na temelju članka 71. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutina ("Službene novine Grada Kutine" br. 9/09, 3/13, 4/13 -pročišćeni tekst, 2/18, 4/18 -pročišćeni tekst i 2/20), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine 

SAZIVA

30.sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine za dan 19. svibnja 2020. godine (utorak) s početkom u 15:30 sati, putem video konferencije.

 

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći 

DNEVNI RED 

  1. Zapisnik sa 29. sjednice Gradskog  vijeća
  2. Aktualni sat
  3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kutine za 2019. godinu
  4. Prijedlog programa dodjele bespovratnih sredstava poduzetništvu i obrtništvu kao pomoć gospodarstvu na području Grada Kutine povezanih s učincima epidemije COVID-19
  5. Prijedlog programa dodjele bespovratnih sredstava kao pomoć poljoprivrednim proizvođačima na području Grada Kutine povezanih s učincima epidemije COVID-19 
  6. Prijedlog programa dodjele bespovratnih sredstava poduzetništvu i obrtuištvu kao potpora za opremu, nove tehnologije i konkurentnost poduzetništva i obrta u 2020. godini na području Grada Kutine
  7. Prijedlog programa sufinanciranja novog zapošljavanja/samozapošljavanja, potpora za usavršavanje i/ili dodatno obrazovanje i sezonskog zapošljavanja n poljoprivredi u 2020. godini na području Grada Kutine
  8. Prijedlog programa dodjele bespovratnih sredstava poduzetnicima i obrtnicima za ulaganje u turističke projekte u 2020. godini na području Grada Kutine
  9. Prijedlog odluke o ukidanju statusa nerazvrstane ceste - javnog dobra u općoj uporabi 

Predsjednik Gradskog vijeća

 Davor Kljakić, mag. ing. traff.

Komplet materijala (.pdf)

Javnost rada:

Javnost rada Gradskog vijeća propisana je člankom 104. i 105. Poslovnika rada Gradskog vijeća Grada Kutine i Odlukom predsjednika Gradskog vijeća Grada Kutine  kojom se zbog tehničkih mogućnosti propisuje najveći broj građana koji mogu pratiti sjednicu.


 


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti