GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni poziv za iskazivanje interesa za kupnju nekretnina
27.4.2020. - Razvoj, gospodarstvo i imovina Grada


Na temelju čl. 46. Statuta Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine br. 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 2/18, 4/18- pročišćeni tekst) i Odluke Gradonačelnika Grada Kutine od 23. travnja 2020. godine (Klasa: 940-06/20-01/2, Urbroj:2176/03-06-01/07-20-2) Grad Kutina objavljuje

 JAVNI POZIV

za iskazivanje interesa za kupnju nekretnina

I.

Grad Kutina objavljuje javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju nekretnina:

K.O. KUTINA 

 1. 1/3 dijela k.č.br. 9323/2 ORANICA KRČ, površine 4758 m2, zk.ul.br. 4273
 2. 9/18 dijela k.č.br. 9539/1 ORANICA KRČ površine 1313 m2, zk.ul.br. 783
 3. 9/18 dijela k.č.br. 9539/2 ORANICA KRČ površine 402 m2, zk.ul.br. 5750
 4. k.č.br. 3853/1 ORANICA U KUTINI površine 59 m2, zk.ul.br. 2643
 5. k.č.br. 9521 ORANICA KRČ površine 3049 m2, zk.ul.br. 895
 6. k.č.br. 9522/1 KUĆA, GOSPODARSKA ZGRADA, DVORIŠTE, ORANICA, LIVADA I JARAK KRČ površine 3910 m2, zk.ul.br. 894

   K.O. BANOVA JARUGA 

 7. Stan u prizemlju zgrade sagrađene na k.č.br. 777 k.o. Banova Jaruga, poduložak 8, ulaz jedan, koji se sastoji od dvije sobe, kuhinje, izbe, nužnika, hodnika i drvarnice ukupne površine 52,11 m2, Grad Kutina suvlasnik u 3/6 dijela
 8. 4/72 dijela k.č.br. 1128 ORANICA DIELOVI I PUT U DELOVI površine 2 jutra 585 čhv, zk.ul.br. 31
 9. 8/288 dijela k.č.br. 73 ORANICA BAŠĆA U SELU površine 352 čhv, u zk.ul.br. 707
 10. 16/576 dijela k.č.br. 71 DVIJE KUĆE, DVORIŠTE I PAŠNJAK U SELU površine 287 čhv, zk.ul.br. 752

   

  K.O. HUSAIN 

 11. 2/18 dijela k.č.br. 612 KUĆA BR. 148 I DVORIŠTE U STAROM BRDU površine 368 čhv, zk.ul.br. 163
 12. 2/6 dijela k.č.br. 610 LIVADA STARO BRDO površine 255 čhv, zk.ul.br. 938
 13. 2/6 dijela k.č.br. 611 VINOGRAD STARO BRDO površine 461 čhv, zk.ul.br. 938
 14. 2/6 dijela k.č.br. 615 ORANICA STARO BRDO površine 1 jutro 240 čhv, zk.ul.br. 938
 15. 2/6 dijela k.č.br. 616 LIVADA STARO BRDO površine 226 čhv, zk.ul.br. 938
 16. k.č.br. 2128 VOĆNJAK U SELU, površine 305 m2, zk.ul.br. 906 
 17. k.č.br. 2156/2 KUĆA I DVORIŠTE U SELU HUSAIN površine 537 m2, zk.ul.br. 564

   

  K.O. ILOVA 

 18. 3/8 dijela k.č.br. 1516 ORANICA, KUĆA I DVORIŠTE U NOVOM BRDU, površine 742 čhv, zk.ul.br. 324
 19. 2/4 dijela k.č.br. 1584/4 ORANICA NOVI JARAK U NOVOM BRDU, površine 570 čhv, zk.ul.br. 1031
 20. k.č.br. 3489/1 KUĆA I DVORIŠTE U SELU, površine 576 m2, zk.ul.br. 1131

   

 21. k.č.br. 3489/2 VOĆNJAK I ORANICA U SELU, površine 3086 m2, zk.ul.br. 1131

   

  K.O. JAMARICA 

 22. 3/4 dijela k.č.br. 6/2 ORANICA OGRADA U SELU, površine 984 čhv, zk.ul.br. 80
 23. 9/36 dijela k.č.br. 7 ORANICA OGRADA U SELU, površine 1 jutro 404 čhv, zk.ul.br. 189

   

  K.O. JANJA LIPA

   

 24. 17/32 dijela k.č.br. 498 LIVADA PODKUĆNICA U SELU, površine 550 čhv, zk.ul.br. 237
 25. 17/32 dijela k.č.br. 499 ORANICA PODKUĆNICA U SELU, površine 760 čhv, zk.ul.br. 237
 26. 17/32 dijela k.č.br. 500 VRT BAŠĆA U SELU, površine 322 čhv, zk.ul.br. 237
 27. 17/32 dijela k.č.br. 501 KUĆA BR. 73 SA DVORIŠTEM U SELU, površine 136 čhv, zk.ul.br. 237
 28. 17/32 dijela k.č.br. 502/2 KUĆA BR. 74 SA DVORIŠTEM U SELU, površine 89 čhv, zk.ul.br. 237
 29. 17/32 dijela k.č.br. 503/2 ORANICA PODKUĆNICA U SELU, površine 236 čhv, zk.ul.br. 237
 30. 17/32 dijela k.č.br. 504/2 LIVADA PODKUĆNICA U SELU, površine 1508 čhv, zk.ul.br. 237
 31. 17/32 dijela k.č.br. 571/2 ŠUMA KONAČINE U SELU, površine 866 čhv, zk.ul.br. 237
 32. 17/32 dijela k.č.br. 572/3 ORANICA KONAČINE U SELU, površine 1 jutro 1285 čhv, zk.ul.br. 237
 33. 17/32 dijela k.č.br. 573/2 VOĆNJAK KONAČINE U SELU, površine 413 čhv, zk.ul.br. 237
 34. 17/32 dijela k.č.br. 816/2 LIVADA U PAKRAMA, površine 1178 čhv, zk.ul.br. 237
 35. 17/32 dijela k.č.br. 1517 ORANICA NOVO BRDO U STARIM VINOGRADINAMA, površine 2 jutra 8605 čhv, zk.ul.br. 237
 36. 6/8 dijela k.č.br. 526/1 VOĆNJAK U SELU površine 194 čhv, zk.ul.br. 528

   

 37. 6/8 dijela k.č.br. 528 LIVADA U SELU površine 1406 čhv, zk.ul.br. 528
 38. 6/8 dijela k.č.br. 530/3 ORANICA PODKUĆNICA U SELU površine 436 čhv, zk.ul.br. 528
 39. 6/8 dijela k.č.br. 530/4 LIVADA PODKUĆNICA U SELU površine 270 čhv, zk.ul.br. 528
 40. 6/8 dijela k.č.br. 532/2 DVORIŠTE BAŠĆA U SELU površine 117 čhv, zk.ul.br. 528
 41. 6/8 dijela k.č.br. 811/2 ORANICA U PAKRAMA površine 673 čhv, zk.ul.br. 528
 42. 6/8 dijela k.č.br. 1560/48 ŠUMA BUKVIK površine 2895 čhv, zk.ul.br. 528
 43. 14/16 dijela k.č.br. 1580 ORANICA NOVO BRDO U PLANAH površine 1 jutro 188 čhv, zk.ul.br. 84
 44. 9/16 dijela k.č.br. 1581 ŠUMA NJIVA U PLANOVIMA površine 214 čhv, zk.ul.br. 210
 45. 9/16 dijela k.č.br. 1582 ORANICA NJIVA U PLANOVIMA površine 4 jutra 412 čhv, zk.ul.br. 210

   

  K.O. MEĐURIĆ

   

 46. 46.k.č.br. 30 KUĆA BR. 40 I DVORIŠTE U SELU površine 94 čhv, zk.ul.br. 689
 47. 47.k.č.br. 31 VRT BAŠČA U SELU površine 203 čhv, zk.ul.br. 689

   

  K.O. MIKLEUŠKA

   

 48. 48.k.č.br. 3834/2 ORANICA LUKA U KLADAMA površine 3118 m2, zk.ul.br 886
 49. 49.k.č.br. 4448 KLIET I LIVADA U PERIŠIĆU površine 216 m2, zk.ul.br.886
 50. 50.k.č.br. 4449 VINOGRAD U PERUŠIĆU površine 158 m2, zk.ul.br 886
 51. 51.k.č.br. 4450 VINOGRAD U PARUŠIĆU površine 158 m2, zk.ul.br.886
 52. 52.k.č.br. 4457 VINOGRAD U PERUŠIĆU površine 1.010 m2, zk.ul.br. 886
 53. 53.k.č.br. 4458 VINOGRAD U PERIŠUĆU površine 1.360 m2, zk.ul.br. 886

   

  K.O. REPUŠNICA

   

 54. 2/8 dijela k.č.br. 1162 PAŠNJAK U NOVOM BRDU, površine 151 čhv, zk.ul.br. 457
 55. 2/8 dijela k.č.br. 1163 KUĆA, DVORIŠTE I ORANICA U NOVOM BRDU, površine 426 čhv, zk.ul.br. 503
 56. 2/8 dijela k.č.br. 1160 ŠUMA I ORANICA U NOVOM-BRDU, površine 1380 čhv, zk.ul.br. 692
 57. 2/8 dijela k.č.br. 1161 ŠUMA I ORANICA U NOVOM-BRDU, površine 1290 čhv, zk.ul.br. 692
 58. 2/8 dijela k.č.br. 1159 ORANICA U NOVOM BRDU, površine 1 jutro 250 čhv, zk.ul.br. 843
 59. 2/24 dijela k.č.br. 3493 LIVADA JEZ, površine 1860 m2, zk.ul.br. 1084
 60. 12/24 dijela k.č.br. 1002/3 ŠUMA U LIPI površine 1552 čhv, zk.ul.br. 721
 61. 12/24 dijela k.č.br. 1005/1 PAŠNJAK U LIPI površine 1008 čhv, zk.ul.br. 721

   

   

  K.O. SELIŠTE

   

 62. 3/84 dijela k.č.br. 1663 ORANICA I DVA PAŠNJAKA U BRDU površine 957 čhv, zk.ul.br. 2234
 63. 3/84 dijela k.č.br. 3236 VRT U GRABOVCU površine 248 čhv, zk.ul.br. 182
 64. 3/84 dijela k.č.br. 3237 KUĆA BROJ 30 I DVORIŠTE U GRABOVCU površine 289 čhv, zk.ul.br. 182
 65. 3/84 dijela k.č.br. 3238 LIVADA U GRABOVCU površine 1218 čhv, zk.ul.br. 182
 66. 3/42 dijela k.č.br. 3149 ORANICA U KARAČI površine 1 jutro 99 čhv, zk.ul.br. 530
 67. 6/168 dijela k.č.br. 3235 LIVADA I PAŠNJAK U GRABOVCU površine 1566 čhv, zk.ul.br. 1231
 68. 6/336 dijela k.č.br. 3234 ORANICA U GRABOVCU površine 1 jutro 792 čhv, zk.ul.br. 1766
 69. k.č.br. 4644/78 ORANICA U SLATINI površine 252 m2, zk.ul.br. 1725

   

  K.O. STUPOVAČA

   

 70. k.č.br. 66/4 VINOGRAD PLANDIŠTE, površine 658 m2, zk.ul.br. 152

   

  K.O. VUKOVJE

 71. k.č.br. 955/2 ORANICA CRKVENO POLJE, površine 1569 čhv, zk.ul.br. 1037
 72. k.č.br. 956 ORANICA CRKVENO POLJE, površine 707 čhv, zk.ul.br. 1037

   

  K.O. ZBJEGOVAČA

 73. 3/5 dijela k.č.br. 741 PAŠNJAK U KOSOVCU površine 244 čhv, zk.ul.br. 122
 74. 3/5 dijela k.č.br. 743 ORANICA U KOSOVCU površine 672 čhv, zk.ul.br. 122
 75. 3/5 dijela k.č.br. 747/1 VRT U KOSOVCU površine 361 čhv, zk.ul.br. 122
 76. 3/5 dijela k.č.br. 747/2 VINOGRAD U KOSOVCU površine 234 čhv, zk.ul.br. 122
 77. 3/5 dijela k.č.br. 761 ŠUMA U KOSOVCU površine 1 jutro 743 čhv, zk.ul.br. 122
 78. 3/5 dijela k.č.br. 763 PAŠNJAK U KOSOVCU površine 98 čhv, zk.ul.br. 122
 79. 3/5 dijela k.č.br. 894 ŠUMA U TANKOJ KOSI površine 2 jutra 1077 čhv, zk.ul.br. 122
 80. 3/5 dijela k.č.br. 740/2 ORANICA U KOSOVCU površine 186 čhv, zk.ul.br. 123
 81. 3/5 dijela k.č.br. 748/1 PAŠNJAK U KOSOVCU površine 230 čhv, zk.ul.br. 123
 82. 3/5 dijela k.č.br. 748/2 VINOGRAD U KOSOVCU površine 399 čhv, zk.ul.br. 123
 83. 3/5 dijela k.č.br. 906/63 ŠUMA U TANKOJ KOSI površine 3 jutra 406 čhv, zk.ul.br. 125
 84. 3/5 dijela k.č.br. 744 ORANICA U KOSOVCU površine 973 čhv, zk.ul.br. 126
 85. 3/5 dijela k.č.br. 733 ORANICA I PAŠINEC U KOSOVCU površine 820 čhv, zk.ul.br. 104
 86. 3/5 dijela k.č.br. 734 ORANICA U KOSOVCU površine 336 čhv, zk.ul.br. 103
 87. 3/5 dijela k.č.br. 735 ORANICA U KOSOVCU površine 347 čhv, zk.ul.br. 102
 88. 3/5 dijela k.č.br. 729 ORANICA U KOSOVCU površine 889 čhv, zk.ul.br. 101
 89. 4/16 dijela k.č.br. 1103 ORANICA U DEBELOJ KOSI površine 1136 čhv, zk.ul.br. 1010
 90. 4/16 dijela k.č.br. 1104 ŠUMA U DEBELOJ KOSI površine 283 čhv, zk.ul.br. 1010
 91. 44/96 dijela k.č.br. 135/1 LIVADA U POTKUĆNICI površine 1 jutro 250 čhv, zk.ul.br. 5
 92. 44/96 dijela k.č.br. 136 ORANICA U PODKUĆNICI površine 346 čhv, zk.ul.br. 5
 93. 4/16 dijela k.č.br. 1431 ORANICA U TAVANI površine 329 čhv, zk.ul.br. 272
 94. 120/1440 dijela k.č.br. 131 PUT U PODKUĆNICI površine 75 čhv, zk.ul.br. 273
 95. 1/2 dijela k.č.br. 1182/1 PAŠNJAK U ZBJEGU površine 440 čhv, zk.ul.br. 286
 96. 1/2 dijela k.č.br. 1214/75 ŠUMA ZBJEG površine 5755 čhv, zk.ul.br. 286
 97. k.č.br. 450/1 LIVADA U LUŽNJAKU površine 75 čhv, zk.ul.br. 731
 98. k.č.br. 451/1 ORANICA U LUŽNJAKU površine 1 jutro 98 čhv, zk.ul.br. 731
 99. 3/6 dijela k.č.br. 448 LIVADA U LUŽNJAKU površine 1459 čhv, zk.ul.br. 619 k.o. Zbjegovača
 100. 3/6 dijela k.č.br. 449 LIVADA U LUŽNJAKU površine 1464 čhv, zk.ul.br. 619
 101. k.č.br. 22/2 PAŠNJAK U PODKUĆNICI površine 54 čhv, zk.ul.br. 942
 102. k.č.br. 22/3 PAŠNJAK U PODKUĆNICI površine 3 čhv, zk.ul.br. 942
 103. 5/6 dijela k.č.br. 1329/5 ORANICA I ŠUMA U MJESTU površine 217 čhv, zk.ul.br. 854
 104. k.č.br. 20/2 ORANICA U PODKUĆNICI površine 277 čhv, zk.ul.br. 488
 105. k.č.br. 1330 VOĆNJAK I PAŠNJAK TAVANI površine 920 čhv, zk.ul.br. 297
 106. 1/6 dijela k.č.br. 1167 LIVADA U ZBIEGU površine 77 čhv, zk.ul.br. 268
 107. 1/6 dijela k.č.br. 1168/3 VINOGRAD U ZBIEGU površine 211 čhv, zk.ul.br. 268
 108. 1/6 dijela k.č.br. 1169 VINOGRAD U ZBIEGU površine 535 čhv, zk.ul.br. 268

 

II.

Grad Kutina poziva zainteresirane kupce da iskažu svoj interes za kupnju opisanih nekretnina dostavom pisma namjere.

Pismo namjere mora sadržavati:

 • podatke o zainteresiranom kupcu; i to za fizičke osobe: ime i prezime, adresa, a za pravne osobe: naziv i sjedište
 • redni broj i opis nekretine
 • e-mail, telefon/mobitel

Pismo namjere s naznakom „ISKAZIVANJE INTERESA ZA KUPNJU NEKRETNINA- ne otvarati“ dostavlja se na adresu: Grad Kutina, Trg kralja Tomislava 12, Kutina, poštom ili neposredno u pisarnicu Grada Kutine.

III.

Grad Kutina će nakon iskazanog interesa utvrditi tržišnu vrijednost nekretnine putem sudskog vještaka za procjenu nekretnina i raspisati javni natječaj za prodaju.

IV.

Ovaj javni poziv ne predstavlja ponudu za prodaju predmetnih nekretnina te ne obvezuje Grad Kutinu prema zainteresiranim kupcima. Uz to, Grad Kutina pridržava pravo da ne pristupi prodaji nekretnina, s obzirom da će nakon dostavljenih pisama namjere i utvrđene kupoprodajne cijene utvrditi postojanje poslovnog interesa za njihovom prodajom.

Informacije na tel. 044/ 692 015, 692 025.

 

KLASA: 940-06/20-01/2

UR.BROJ: 2176/03-06-01/07-20-3

Kutina, 27.04.2020. godine

 

GRAD KUTINA

Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti