GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiRekonstrukcija krovišta na poslovnom prostoru u Stupovači - izmjena dokumentacije
28.4.2020. - Jednostavna nabava


Sukladno čl. 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, Grad Kutina objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka jednostavne nabave: Rekonstrukcija krovišta na poslovnom prostoru u Stupovači.

Novi rok za dostavu ponuda je 8.5.2020. godine do 9,00 sati.


24.4.2020.

Rekonstrukcija krovišta na poslovnom prostoru u Stupovači

Sukladno čl. 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, Grad Kutina objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka jednostavne nabave: Rekonstrukcija krovišta na poslovnom prostoru u Stupovači


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti