GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiNabava radova na održavanju vodotoka
23.4.2020. - Jednostavna nabava


Sukladno čl.8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Grad Kutina objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka jednostavne nabave radova na održavanju vodotoka.

Rok za dostavu ponuda je 4.5.2020. do 9,30 sati.Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti