GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiNabava radova na održavanju vodotoka
23.4.2020. - Jednostavna nabava


Sukladno čl.8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Grad Kutina objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka jednostavne nabave radova na održavanju vodotoka.

Rok za dostavu ponuda je 4.5.2020. do 9,30 sati.Službeni dio

Popis službenih obavijesti