GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiOdluka o odabiru najpovoljnije ponude - Pružanje usluga higijenskih servisa i skloništa za životinje
30.3.2020. - Jednostavna nabava


Sukladno članku 17. stavak (11) Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (Službene novine Grada Kutine 3/17), a temeljem provedenog postupka jednostavne nabave „Pružanje usluga higijenskih servisa i skloništa za životinje“ koji je objavljen na službenim stranicama Grada Kutine dana 17. ožujka 2020. godine, donesena je Odluka o odabiru najpovoljnije ponude, a to je ponuda tvrtke Veterinarska stanica Kutina d.o.o., Vladimira Nazora 61, 44320 Kutina.


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti