GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiOdluka o odabiru najpovoljnije ponude - Pružanje usluga dezinsekcije komaraca na području Grada Kutine u 2020. godini
25.3.2020. - Jednostavna nabava


Sukladno članku 17. stavak (11) Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (Službene novine Grada Kutine 3/17), a temeljem provedenog postupka jednostavne nabave „Pružanje usluga dezinsekcije komaraca na području Grada Kutine u 2020. godini“ koji je objavljen na službenim stranicama Grada Kutine dana 9. ožujka 2020. godine, donesena je Odluka o odabiru najpovoljnije ponude, a to je ponuda tvrtke ŠKARDA-SANITARNA ZAŠTITA d.o.o., Milana Novačića 73, 43240 Čazma.

 

 


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti