GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiPružanja usluge poduzetničkog akceleratora Kutina
17.3.2020. - Jednostavna nabava


Sukladno čl.8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Grad Kutina objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka jednostavne nabave usluge pružanja usluge poduzetničkog akceleratora Kutina.

Službeni dio

Popis službenih obavijesti