GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiOdluka o odabiru - Nabava glazbenog instrumenta – klavir
13.3.2020. - Jednostavna nabava


Javni naručitelj Osnovna škola Borisa Papandopula Kutina Sukladno članku 17., stavak 9. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službene novine Grada Kutine br.3/17) donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu: Glazbeni instrument - klavir

 


Službeni dio

Popis službenih obavijesti