GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiNabava sadnog materijala u 2020. godini
10.3.2020. - Jednostavna nabava


Sukladno čl. 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, Grad Kutina objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka jednostavne nabave sadnog materijala u 2020. godini

Službeni dio

Popis službenih obavijesti