GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiMuzej Moslavine - Tiskani materijal
14.2.2020. - Jednostavna nabava


Sukladno čl. 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, Muzej Moslavine Kutina objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka jednostavne nabave Tiskanog matrijala.

Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti