GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti27. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine
6.2.2020. - Gradsko vijeće


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/20-01/1
URBROJ: 2176/03-04/01-20-1
Kutina, 5. veljače 2020.

Na temelju članka 71. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutina („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/09, 3/13, 4/13 - pročišćeni tekst, 2/18 i 4/18 – pročišćeni tekst), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine 

S A Z I V A 

27. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine za dan 13. veljače 2020. godine (četvrtak) s početkom u 15:30 sati u gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 12, Kutina 

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći 

D N E V N I  R E D 

 0. Zapisnik 26. sjednice

  1. Aktualni sat
  2. Prijedlog plana rada Gradskog vijeća Grada Kutine za 2020. godinu
  3. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Kutine za 2020. godinu
  4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvođenju Gradske Riznice
  5. Prijedlog zaključka o otpisu nenaplaćenih potraživanja
  6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti i zapošljavanju u Dječjem vrtiću Kutina
  7. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Programa poticanja razvoja gospodarstva u Gradu Kutini
  8. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude po Javnom natječaju za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Kutina II.
  9. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Grada Kutine
  10. Prezentacija EU projekta: Rekonstrukcija društvenog doma Banova Jaruga sa dogradnjom dječjeg vrtića

 

Predsjednik Gradskog vijeća

 Davor Kljakić, mag. ing. traff.

Komplet materijala (.pdf)

Javnost rada:

Javnost rada Gradskog vijeća propisana je člankom 104. i 105. Poslovnika rada Gradskog vijeća Grada Kutine i Odlukom predsjednika Gradskog vijeća Grada Kutine  kojom se zbog tehničkih mogućnosti propisuje najveći broj građana koji mogu pratiti sjednicu.

Tijekom trajanja sjednice građani će moći pratiti video prijenos.

 


Službeni dio

Popis službenih obavijesti