GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti27. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine
6.2.2020. - Gradsko vijeće


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/20-01/1
URBROJ: 2176/03-04/01-20-1
Kutina, 5. veljače 2020.

Na temelju članka 71. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutina („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/09, 3/13, 4/13 - pročišćeni tekst, 2/18 i 4/18 – pročišćeni tekst), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine 

S A Z I V A 

27. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine za dan 13. veljače 2020. godine (četvrtak) s početkom u 15:30 sati u gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 12, Kutina 

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći 

D N E V N I  R E D 

 0. Zapisnik 26. sjednice

  1. Aktualni sat
  2. Prijedlog plana rada Gradskog vijeća Grada Kutine za 2020. godinu
  3. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Kutine za 2020. godinu
  4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvođenju Gradske Riznice
  5. Prijedlog zaključka o otpisu nenaplaćenih potraživanja
  6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti i zapošljavanju u Dječjem vrtiću Kutina
  7. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Programa poticanja razvoja gospodarstva u Gradu Kutini
  8. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude po Javnom natječaju za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Kutina II.
  9. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Grada Kutine
  10. Prezentacija EU projekta: Rekonstrukcija društvenog doma Banova Jaruga sa dogradnjom dječjeg vrtića

 

Predsjednik Gradskog vijeća

 Davor Kljakić, mag. ing. traff.

Komplet materijala (.pdf)

Javnost rada:

Javnost rada Gradskog vijeća propisana je člankom 104. i 105. Poslovnika rada Gradskog vijeća Grada Kutine i Odlukom predsjednika Gradskog vijeća Grada Kutine  kojom se zbog tehničkih mogućnosti propisuje najveći broj građana koji mogu pratiti sjednicu.

Tijekom trajanja sjednice građani će moći pratiti video prijenos.

 


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti