GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiUsluga tiska Službenih novina Grada Kutine
4.2.2020. - Jednostavna nabava


Sukladno čl. 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, Grad Kutina objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka jednostavne nabave Pružanje usluga Tiska Službenih novina Grada Kutine u 2020. godini.

Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti