GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiOdluka o stipendiranju studenata sa područja Grada Kutine
24.12.2019. - Društvene djelatnosti


Na temelju članka 46. Statuta Grada Kutine („Službene novine“ Grada Kutine br. 6/09, 3/13 i 4/13- pročišćeni tekst i 2/18 i 4/18- pročišćeni tekst) i članka 19. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Grada Kutine („Službene novine“ Grada Kutine br. 11/18), gradonačelnik Grada Kutine donosi sljedeću 

O D L U K U

O DODJELI STIPENDIJA STUDENTIMA S PODRUČJA GRADA KUTINE 

Članak  1. 

          Ovom odlukom, a temeljem prijedloga Povjerenstva za dodjelu stipendija (KLASA: 604-01/19-01/16 URBROJ: 2176/03-07-01/1-19-6), utvrđujem da će se  u akademskoj godini 2019./2020 dodijeliti stipendije studentima s područja Grada Kutine. 

Članak 2. 

          Odobrava se dodjela stipendija za akademsku godinu 2019./2020. sljedećim studentima: 

1.  Ena Škreblin, M. Trnine 26, Kutina

2.  Benjamin Schwirtlich, Bana J. Jelačića 7, Kutina

3.  Lucija Prebeg, I. G. Kovačića 68, Kutina

4.  Ivan Tucaković, P. Zrinskog 80,   Kutina

5. Dino De Bona, J. Badalića 55, Kutina

6. Marin Gobac, Kutinska ciglenica 31, Kutina

7.  Josip Vidović, Fumićeva 63, Repušnica

8.  Luka Penjin, A. Starčevića 23, Kutina

9.  Sara Mikoč, I. Gundulića 4, Kutina

10. Marta Rendulić, S. Radića 75, Kutina

11. Ema Krajinović, Ul. K. Trpimira 4A, Kutina

12. Sandro Briski,  V. Nazora 45, Kutina

13. Filip Novak, Ulica kneza Višeslava 6, Kutina

14. Mihael Jerković, S. Kefelje 38, Kutinska Slatina

15. Adrijana Žigolić, Brdovita ulica 82, Kutina

16. Sara Krznarić, Kralja Zvonimira 74, Kutina

17. Petra Matejaš, Zagorska 38, Repušnica

 

Članak 3. 

 Odluka stupa na snagu dan nakon donošenja.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD KUTINA

 

KLASA: 604-01/19-01/16                                                                            

URBROJ:  2176/03-07-01/01-19-7                                                                                      

Kutina, 23. prosinca 2019.godine                                                          

Gradonačelnik :

Zlatko Babić, dipl. ing


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti