GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiOŠ Mate Lovraka – Ostali prehrambeni proizvodi za 2020. godinu
19.12.2019. - Jednostavna nabava


Sukladno Pravilniku o provedbi  postupaka jednostavne nabave Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine 3/17), OŠ Mate Lovraka objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka nabave ostalih prehrambenih proizvoda. Rok za dostavu ponuda je 30.12.2019. godine do 9,15 sati.


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti