GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiDječji vrtić Kutina-Ostali prehrambeni proizvodi
5.12.2019. - Jednostavna nabava


Sukladno Pravilniku o provedbi  postupaka jednostavne nabave Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine 3/17), Dječji vrtić Kutina objavljuje dokumentaciju za nadmetanje za provedbu postupka nabave ostalih prehrambenih proizvoda. Rok za dostavu ponuda je 16.12.2019. godine do 13,00 sati.


Službeni dio

Popis službenih obavijesti