GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiObavijest Ureda državne uprave o uvidu u popis birača
25.11.2019. - Izbori


REPUBLIKA HRVATSKA

URED DRŽAVNE UPRAVE  U
SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI
PREDSTOJNICA


KLASA: 013-02/19-01/06

URBROJ: 2176-01-01/01-19-7
Sisak, 22.  studenoga 2019.

Temeljem članka 6. stavka 3. Zakona o registru birača  .("Narodne  novine",  br.  144/12., 105/15.), a nastavno na Objavu biračima Ministarstva uprave, KLASA: 013-01/19-01/60, URBROJ: 515-07-02/1-19-2 od 21. studenoga 2019. godine, Ured državne  uprave  u Sisačka-moslavačkoj županiji,  daje sljedeću

OBAVIJEST BIRAČIMA

Sukladno odredbi članka 24. Zakona o registru birača svaki građanin ima pravo pregledati svoj upis u registar birača, tražiti njegovu dopunu ili ispravak tijekom cijele godine, a u vrijeme raspisanih izbora odnosno referenduma najkasnije 1O dana prije dana određenog za održavanje izbora odnosno referenduma.

Odluka o raspisivanju izbora za Predsjednika Republike Hrvatske, stupila je na snagu danom objave u „Narodnim novinama", br.  112/19. od 21.  studenoga 2019.  godine.

Za dan održavanja izbora određena je nedjelja, 22. prosinca 2019.  godine.

Zainteresirani birači mogu pregledati, odnosno zatražiti dopunu ili  ispravak podataka  upisanih u registar birača prema mjestu svoga prebivališta neposredno u pisanom obliku, putem pošte, usmeno izjaviti na zapisnik ili na e-mail:  registar.biraca@udu-smz.hr,

Također, na internetskoj stranici Ministarstva uprave https://uprava.gov.hr dostupni su obrasci zahtjeva i omogućenje uvid u registar birača putem OIB-a ili MBG-a građana i prezimena, te su dostupni podaci o adresama nadležnih ureda.

Birači mogu pregledati, odnosno zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih  u registar birača prema mjestu svoga prebivališta te podnijeti zahtjev za privremeni upis, aktivnu registraciju, prethodnu registraciju i izdavanje potvrda za glasovanje izvan mjesta prebivališta uz važeću osobnu iskaznicu zakliučno do  sriiede 11.  prosinca 2019. godine, i to
• od 22. studenoga do 11. prosinca 2019. godine svakim radnim danom od 7,30-15,30 sati;
• na dan 7. prosinca 2019. godine (subota) od 8,00-14,00 sati
• na dan 11. prosinca 2019. godine od  7,30-16,00 sati na sljedećim adresama:

SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU
Sisak, Stjepana i Antuna Radića 36 (soba broj 11) Tel: 044/500-033 Tel: 044/500-031
Tel: 044/500-042 Fax: 044/500-025

ISPOSTAVA PETRINJA
Petrinja, Gundulićeva 2 Tel: 044/500- 153 Fax: 044/500-025

MATIČNI URED DVOR
Dvor, Trg bana Josipa Jelačića 1O Tel: 044/500-149 Fax: 044/500-025

ISPOSTAVA KUTINA
Kutina, Kneza Ljudevita Posavskog 27 Tel: 044/500-11 1 Fax: 044/500-025


ISPOSTAVA HRVATSKA KOSTAJNICA
Hrvatska Kostajnica, Trg Nikole Šubića Zrinskog 1 Tel: 044/500-143 Fax: 044/500-025

MATIČNI URED GVOZD
Gvozd, Trg  dr. Franje Tuđmana 6 Tel: 044/881-015 Fax: 044/500-025

ISPOSTAVA TOPUSKO
Topusko, Trg bana Josipa Jelačića 1 Tel: 044/500-179 Fax: 044/500-025

ISPOSTAVA GLINA.
Glina, Trg bana Josipa Jelačića 3 Tel: 044/500-177 Fax: 044/500-025

ISPOSTAVA NOVSKA
Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2 Tel: 044/500-131 Fax: 044/500-025


S obzirom na mogućno st održavanja drugog kruga glasovanja, pozivaju se birači da se prilikom podnošenja zahtjeva za privremeni upis izvan mjesta prebivali šta, prethodnu registraciju, aktivnu registraciju i izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta za prvi krug glasovanja, izjasne i za drugi krug glasovanja.Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti