GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti24. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine
28.10.2019. - Gradsko vijeće


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/19-01/8
URBROJ: 2176/03-04/01-19-1
Kutina, 25. listopada 2019.

Na temelju članka 71. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutina („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/09, 3/13, 4/13 - pročišćeni tekst, 2/18 i 4/18 – pročišćeni tekst), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine

S A Z I V A 

24. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine za dan 5. studenoga 2019. godine (utorak) s početkom u 15:30 sati u gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 12, Kutina

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći 

D N E V N I  R E D 

 1. Zapisnik
 2. Aktualni sat 
 3. Izvješća o realizaciji godišnjeg plana i programa osnovnih škola s područja Grada Kutine za 2018./2019. godinu
  1. OŠ Stjepana Kefelje
  2. OŠ Zvonimira Franka
  3. OŠ Mate Lovraka
  4. OŠ Vladimira Vidrića
  5. OŠ Banova Jaruga
  6. OGŠ Borisa Papandopula

    

 4. Izvješće o radu Dječjeg vrtića Kutina za 2018. godinu

   

 5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Kutine  

 

Predsjednik Gradskog vijeća

 Davor Kljakić, mag. ing. traff.

Komplet 


Javnost rada:

Javnost rada Gradskog vijeća propisana je člankom 104. i 105. Poslovnika rada Gradskog vijeća Grada Kutine i Odlukom predsjednika Gradskog vijeća Grada Kutine  kojom se zbog tehničkih mogućnosti propisuje najveći broj građana koji mogu pratiti sjednicu.

Tijekom trajanja sjednice građani će moći pratiti video prijenos.

 

Link

 


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti