GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiOdluka o odabiru: Energetska obnova Gradske uprave - Stručni nadzor radova i usluge koordinatora zaštite na radu
6.6.2019. - Jednostavna nabava


Sukladno čl.17., st.11. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službene novine Grada Kutine br.3/17) Grad Kutina objavljuje Odluku o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu: Energetska obnova Gradske uprave - Stručni nadzor radova i usluge koordinatora zaštite na radu – koordinator II.


Službeni dio

Popis službenih obavijesti