GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiOdluka o odabiru: Reciklažno dvorište – pružanje usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu
17.10.2019. - Jednostavna nabava


Sukladno čl.17., st.11. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službene novine Grada Kutine br.3/17) Grad Kutina objavljuje Odluku o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu: Reciklažno dvorište – pružanje usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu – koordinator II.


Službeni dio

Popis službenih obavijesti