GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiNastavni, edukativi i potrošni materijal u sklopu projekta “Školuj se i uči"
10.10.2019. - Jednostavna nabava


Sukladno Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave (Službene novine Grada Kutine 3/17), GRAD KUTINA objavljuje DOKUMENTACIJU ZA NADMETANJE za provedbu postupka jednostavne nabave: nastavnih, edukativnih i potrošnih materijala u sklopu projekta “Školuj se i uči – projekt socijalnog uključivanja djece i učenika Roma u odgojno-obrazovni sustav na području Grada Kutina, UP.03.2.1.04.0002. Rok dostave ponuda do 21.10.2019. u 9.00 sati (bez obzira na način dostave ponuda).

Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti