GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiOBAVIJEST PROVODITELJA USLUGE DERATIZACIJE ZA PODRUČJE GRADA KUTINE (VETERINARSKA STANICA KUTINA)
26.9.2019. - Aktualnosti


OBAVIJEST PROVODITELJA USLUGE DERATIZACIJE ZA PODRUČJE GRADA KUTINE (VETERINARSKA STANICA KUTINA)

Predviđeno vrijeme trajanje preventivne proljetne akcije deratizacije je 38 radnih dana, akcija započinje 23.09.2019. godine i traje do 15.11.2019. godine. No, u slučaju nepovoljnih i nepredviđenih vremenskih prilika, mjera se odgađa za prvi vremenski povoljan dan. Građanstvo se u vremenu trajanja deratizacije neprekidno obavještava o mjerama opreza direktno na terenu i daju se pismene upute od djelatnika.


POPIS ULICA, OBJEKATA I PROSTORA NA KOJIMA SE PROVODE DDD MJERE:

Akcije preventivne obvezatne sustavne deratizacije u Gradu Kutina vrši se u 25 mjesnih odbora po slijedećem rasporedu:

1. MO JANJA LIPA – 23.09.
2. MO JAMARICE – 24.09. - 25.09.
3. MO MEĐURIĆ – 26.09. - 27.09.
4. MO BANOVA JARUGA – 30.09. - 01.10.
5. MO ZBJEGOVAČA – 02.10.
6. MO ILOVA – 03.10. - 04.10.
7. MO BATINA – 07.10.
8. MO HUSAIN – 09.10.
9. MO GOJLO – 10.10.
10. MO MIŠINKA – 11.10.
11. MO STUPOVAČA – 14.10.
12. MO BRINJANI – 15.10.
13. MO ŠARTOVAC – 16.10.
14. MO KUTINSKA SLATINA – 17.10.- 18.10.
15. MO KATOLIČKE ČAIRE – 21.10.
16. MO KUTINICA – 22.10.
17. MO KRAJIŠKA KUTINICA – 22.10.
18. MO ČAIRE - 23.10.
19. MO KLETIŠTE – 24.10.
20. MO SELIŠTE – 25.10.
21. MO MIKLEUŠKA – 26.10.
22. MO REPUŠNICA – 28.10. - 29.10.
23. MO RADIĆEVA – 30.10.
24. MO RADNIČKO NASELJE – 31.10.
25. MO KUTINA – 04.11. - 15.11.

Pri provedbi deratizacije koriste se zatrovani mamci koji su antikoagulanti druge generacije što znači da je dovoljno jednokratno unošenje da se postigne željeni učinak odnosno trovanje. Ugibanje nastupa sa zadrškom od 5 do 6 dana.Sredstva:
- Brodilon mamac (žito - pšenični i zobeni lom)
- Brodisan blue PF parafinski blokovi
- Brodisan svježi mamak – pogačice
Zatrovani mamci koji se koriste su proizvodi Genera d.o.o., a djelatna tvar im je 0,005 % bromadiolon i 0,0025 % brodifakum.

Navedeni ratacidi imaju dozvolu i rješenje Ministarstva zdravlja RH.

Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti