GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiOdluka o uređenju cestovnog prometa
16.9.2019. - Savjetovanje s javnošću - zatvoreno


Grad Kutina stavlja na javno savjetovanje Odluku o uređenju cestovnog prometa. 

Odlukom o uređenju cestovnog prometa na području Grada Kutine propisuje se promet na cestama i javno-prometnim površinama na području Grada Kutine. Prometom prema ovoj Odluci, podrazumijeva se promet vozila, pješaka i drugih sudionika u prometu na javnim prometnim površinama Grada koje se koriste za javni promet. Cestama i javno-prometnim površinama smatraju se površine određene Zakonom o sigurnosti prometa cestama i Zakonom o komunalnom gospodarstvu.


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti