GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJAVNI POZIV UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA
9.9.2019. - Društvene djelatnosti


Grad Kutina na temelju Odluke Gradonačelnika o sufinanciranju prijevoza učenika Srednjih škola s područja Grada Kutine za 2019./20. školsku godinu,

donesene 28.kolovoza  2019.godine upućuje

 

 

JAVNI POZIV

UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA

 

s područja Grada Kutine

koji svakodnevno putuju u školu

 

 

Pozivaju se učenici/ce 1., 2., 3. i 4. razreda Srednjih škola  s područja Grada Kutine koji svakodnevno putuju u školu  da se do 30.rujna 2019. godine jave u

 

GRAD KUTINU

Trg kralja Tomislava 12 ,

Upravni odjel za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i civilno društvo

soba 15 -1.kat

 

radi ostvarivanja prava na sufinanciranje mjesečne karte na relaciji najbližeg kolodvora ili stajališta na području Grada Kutine  do mjesta školovanja

 

Prilikom dolaska potrebno je donijeti:

 

  1. POTVRDU O UPISU U ŠKOLUZA2019./20. ŠKOLSKUGODINU

     

  2. UVJERENJE IZ MUP- a O BORAVIŠTU ZA UČENIKA/CU AKO RODITELJ NEMA STALNO PREBIVALIŠTE NA PODRUČJU GRADA KUTINE

     

  3. KOPIJU OSOBNE ISKAZNICE UČENIKA/CE ( ili roditelja/staratelja ako još nema osobnu iskaznicu)

 

 

Na osnovu dostavljenih dokumenata učenik dobiva POTVRDU Grada s kojom uz predočenje osobne iskaznice i doplatom kupuje mjesečnu kartu za vlak ili autobus za relaciju navedenu na potvrdi umanjenu za  20 % od ukupnog iznosa mjesečne karte.

 

Svi učenici  koji ostvare pravo na subvenciju ulaze u popis korisnika koji vrijedi do 30.lipnja 2020.godine.

 

 

GRAD KUTINA

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Trg kralja Tomislava 12,

K U T I N A

 

KLASA: 602-03/19-01/1                                                                                

URBROJ: 2176/03-07-02-19-2

Kutina,  28. kolovoza 2019.                                                                                                  GRAD KUTINA


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti