GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiPetrokemija d.d. Kutina - OBAVIJEST O STARTU POSTROJENJA AMONIJAK I UREA
9.9.2019. - Aktualnosti


U vremenu od  8. rujna do 11. rujna 2019. uslijedit će start postrojenja za proizvodnju amonijaka i uree u Proizvodnji gnojiva Petrokemije d.d.

U vrijeme odvijanja ovih aktivnosti moguća je pojava kratkotrajnog povećanja emisija otpadnih plinova u zrak i buke.

Iako se ne očekuje prekoračenje graničnih vrijednosti kvaliteta zraka intenzivno će se nadzirati mjerenjima na postajama lokalne mreže, kao i na državnoj mjernoj postaji Kutina 1.


 

Petrokemija d.d.


Službeni dio

Popis službenih obavijesti