GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiOdluka o odabiru - Društveni dom Banova jaruga . usluga izrade izvedbene dokumentacije
19.8.2019. - Jednostavna nabava


Sukladno čl.17., st.11. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službene novine Grada Kutine br.3/17) Grad Kutina objavljuje Odluku o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu Rekonstrukcija društvenog doma Banova Jaruga s dogradnjom dječjeg vrtića – usluga izrade izvedbene dokumentacije.

Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti