GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiPoziv za prikupljanje prijedloga za dodjelu priznanja Grada Kutine za 2019. godinu
30.8.2019. - Gradska uprava


Na temelju članka 9. Statuta Grada Kutine ( „Službene novine Grada Kutine“ br. 6/09, 3/13, 4/13, 2/18 i 4/18 -pročišćeni tekst ) i članka 15. Odluke o priznanjima Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ br. 7/03, 6/08, 6/09 i 5/11) objavljuje se

                                                                                                    POZIV
                                                           ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU PRIZNANJA
                                                                                GRADA KUTINE ZA 2019. GODINU

1. Pozivaju se građani i pravne osobe na podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja Grada Kutine za 2019. godinu.

2. Priznanja za 2019. godinu mogu se dodijeliti u vidu:
- JEDNE NAGRADE ZA ŽIVOTNO DJELO – za višegodišnja, odnosno cjeloživotna postignuća značajna za Grad Kutinu i njegove građane.
- GODIŠNJE NAGRADE GRADA KUTINE – za postignuća od značaja za Grad Kutinu i njegove građane ostvarena tijekom protekle godine dana.

3. Priznanja se dodjeljuju sukladno Odluci o priznanjima Grada Kutine («Službene novine Grada Kutine br. 7/03, 6/08 , 6/09 i 5/11 ) za iznimna postignuća i doprinose iz područja gospodarstva, znanosti, odgoja i obrazovanja, kulture i umjetnosti, tehničke kulture i sporta, zdravstva i socijalne skrbi te drugih područja rada i društvenog života od posebnog značaja za Grad Kutinu i njegove građane.

4. Pravo na podnošenje prijedloga imaju:
- građanin uz potpis najmanje 10 sugrađana ( 1+10)
- vijeća mjesnih odbora
- vjerske zajednice
- pravni subjekti u gospodarstvu ili društvenim djelatnostima
Pravo predlaganja nemaju:
- političke stranke
- fizičke osobe same za sebe
- pravne osobe same za sebe, kao i njihova tijela upravljanja

5. Prijedlozi se podnose na propisanom OBRASCU u zatvorenoj kuverti do zaključno
30. rujna 2019. godine, na adresu:
GRAD KUTINA – ODBOR ZA DODJELU PRIZNANJA GRADA KUTINE, KUTINA,TRG KRALJA TOMISLAVA 12., s naznakom «ZA PRIZNANJE GRADA KUTINE - NE OTVARATI».
Prijedlozi dostavljeni na drugačiji način, prijedlozi s nepotpunim obrazloženjem, bez dokaza i nepotpisani te prijedlozi dostavljeni izvan roka neće se razmatrati.

Odluka o priznanjima Grada Kutina i Obrazac za podnošenje prijedloga objavljeni su na stranicama Grada Kutine www.kutina.hr i mogu se dobiti u Gradskoj upravi, Trg kralja Tomislava 12., soba br. 3. /I kat.

Za dodatna objašnjenja možete se obratiti na broj telefona 692 – 012.

KLASA: 061-01/19-01/1
URBROJ. 2176/03-04/08-19-1
Kutina, 30. kolovoza 2019.


Službeni dio

Popis službenih obavijesti