GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiDijalog EU-a s mladima- poziv na ispunjavanje upitnika
16.7.2019. - Aktualnosti


Grad Kutina uključio se u inicijativu  Vijeća za obrazovanje, mlade, kulturu i sport Europske unije (EYCS) krajem 2018. godine usvojena je nova Europska strategija za mlade za razdoblje od 2019. do 2027. godine, na temelju koje je uspostavljen Dijalog EU-a s mladima.

Dijalog EU-a s mladima uspostavljen je kao jedan od instrumenata dijaloga s mladima i organizacijama koje se bave mladima, uključujući donositelje odluka na svim razinama, znanstvenike, stručnjake te ostale relevantne dionike u području politika za mlade. Dijalog EU- a s mladima služi kao platforma za kontinuirane zajedničke konzultacije o izazovima, temama i prioritetima od značenja za mlade s ciljem što većeg uključivanja mladih, posebice mladih s manje mogućnosti.

 

Trenutno se provodi VIL. ciklus Dijaloga EU-a s mladima na zajedničku temu Stvaranje mogućnosti za mlade (Creating Opportunities for Youth), u razdoblju od siječnja 2019. do sredine 2020. godine, tijekom predsjedavanja Rumunjske, Finske i Hrvatske Vijećem Europske unije.

Hrvatska tema za vrijeme predsjedanja je ,MOGUĆNOSTI ZA MLADE U RURALNIM PODRUČJIMA“.

U konzultacijski proces Dijaloga EU-as mladima uključuju se sva tijela državne uprave, institucije i organizacije, odnosno donositelji odluka, s ciljem rasprave o temama i izazovima s kojima se mladi danas svakodnevno susreću.

 

Kako bi se mladima omogućilo punopravno sudjelovanje u konzultacijskom procesu, izrađen je anketni upitnik, namijenjen mladima između 15 i 30 godina starosti, u kojem izravno mogu iznijeti svoje stavove te tako sudjelovati u oblikovanju politika i donošenju odluka koje se tiču mladih u Republici Hrvatskoj i Europskoj Uniji. Navedeni upitnik dostupan je na mrežnim stranicama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i poveznici eupita.eu.

 

Rezultati konzultacijskog procesa Dijaloga EU-a s mladima uzimaju se u obzir pri izradi dokumenata na Radnoj skupini za mlade Vijeća Europske unije, koje na razini ministara usvaja Vijeće za obrazovanje, mlade, kulturu i sport. Na taj način možemo zajednički kreirati politike za mlade na Europskoj razini koje postaju obvezujuće na nacionalnim razinama u državama članicama.

 

Rok za ispunjavanje Upitnika je 27. rujna 2019. godine.

 

Poveznica za ispunjavanje ankete za sve zainteresirane nalazi se na:  http://eupita.eu/ukljuci-se/reci-nam-sto-mislis-ispuni-upitnik/


Službeni dio

Popis službenih obavijesti