GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti22. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine
9.7.2019. - Gradsko vijeće


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/19-01/6
URBROJ: 2176/03-04/01-19-1
Kutina, 8. srpnja 2019. 

Na temelju članka 71. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutina („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/09, 3/13, 4/13 - pročišćeni tekst, 2/18 i 4/18 – pročišćeni tekst), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine

S A Z I V A 

22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine za dan 16. srpnja 2019. godine (utorak) s početkom u 15:30 sati u gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 12, Kutina

 

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći 

D N E V N I  R E D 

  1. Aktualni sat 
  2. Prijedlog Odluke o sklapanju Predugovora o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje građevine prema provedbenom programu društveno poticane stanogradnje 
  3. Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva k.č.br. 3665/3 k.o. Kutina u korist Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama 
  4. IV. izmjene i dopune Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Kutine za razdoblje 2016. – 2019. godine

  

Predsjednik Gradskog vijeća

 Davor Kljakić, mag. ing. traff.

Javnost rada:

Javnost rada Gradskog vijeća propisana je člankom 104. i 105. Poslovnika rada Gradskog vijeća Grada Kutine i Odlukom predsjednika Gradskog vijeća Grada Kutine  kojom se zbog tehničkih mogućnosti propisuje najveći broj građana koji mogu pratiti sjednicu.

Tijekom trajanja sjednice građani će moći pratiti video prijenos.

 

Komplet materijala

 


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti