GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiOdluka o početku postupka jednostavne nabave Sanacija zidova i stropova u stalnom postavu Muzeja Moslavine Kutina
4.7.2019. - Jednostavna nabava


Na temelju članka 5. Pravilnika o provedbi postupka nabave jednostavne vrijednosti Grada Kutine (KLASA: 402-01/17-01/127, URBROJ: 2176/03-05/04-17-1 od 19.5.2017. i Odluke Muzeja Moslavine Kutina od 20.6.2017. o usvajanju Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Grada Kutine, ravnateljica Muzeja Moslavine Kutina donosi Odluku o početku postupka jednostavne nabave Sanacija zidova i stropova u stalnom postavu Muzeja Moslavine Kutina

Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti