GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiNadmetanje za zakup poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Kutina
26.6.2019. - Natječaj


Na temelju čl. 46. Statuta Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 6/09. 3/134/13- pročišćeni tekst i 2/18) te u skladu sa Odlukom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 2/16, 2/17 i 2/18) i Zakonom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine br. 125/11, 64/15 i 112/18), Gradonačelnik Grada Kutine objavljuje dana 26.6.2019. sljedeće

 

 

NADMETANJE

za zakup poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Kutina prikupljanjem pisanih ponuda

 

 

            Predmet nadmetanja je davanje u zakup poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru Kutina, Hrvatskih branitelja 2, Kutina, u prizemlju objekta izgrađenog na k.č.br. 3710 u k.o. Kutina sukladno grafičkom prikazu raspoloživog poslovnog prostora (Prilog I), i to malim i srednjim poduzetnicima (MSP) prema definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

 

U okviru zakupa zakupnik ima pravo na korištenje zajedničkih prostora inkubatora kao što je skype soba, print sobe, zalogajnice, hodnika te sanitarnog čvora bez naknade. Raspoloživa oprema i namještaj daje se na korištenje bez naknade i uključuje: radni stol, stolice, ormari, računalo sa predinstaliranim Windowsima i MS Office, miš, tipkovnica, Web kamera, A3 pisač.

Zakupnicima je osigurana mogućnost korištenja multifunkcionalnog uređaja za scaniranje, printanje, kopiranje pri čemu se kopiranje i printanje može koristiti uz naknadu nastalih troškova.

Zakupnik može koristiti sljedeće programe bez naknade: ARCHICAD, ARTLANTIS RENDER, NANOCAD,  COREL DRAW GRAPHICS SUITE, ADOBE CREATIVE CLOUDS FOR TEAMS PHOTOSHOP.

U okviru zakupa ureda i svake radne jedinice zakupnik ima pravo na korištenje dvorane za sastanke u trajanju od 1h jednom mjesečno te korištenje HUB dvorane u trajanju od 1h jednom godišnje.

Više možete pročitati u tekstu natječaja.


Službeni dio

Popis službenih obavijesti