GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiIzvođenje radova građevinske sanacije (konstruktivne) drvene kuće/trijema u Crkvenoj ulici 52A
18.6.2019. - Jednostavna nabava


Sukladno čl. 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Grad Kutina objavljuje Dokumentaciju za provedbu postupka jednostavne nabave Izvođenje radova građevinske sanacije (konstruktivne) drvene kuće/trijema u Crkvenoj ulici 52A u Kutini. Rok za dostavu ponuda 03.07.2019. do 9,00 sati (bez obzira na način dostave).

Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti