GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti21. sjednica gradskog vijeća Grada Kutine
6.6.2019. - Gradsko vijeće


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/19-01/5
URBROJ: 2176/03-04/01-19-1
Kutina, 5. lipnja 2019.

Na temelju članka 71. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutina („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/09, 3/13, 4/13 - pročišćeni tekst, 2/18 i 4/18 – pročišćeni tekst), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine 

S A Z I V A 

21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine za dan 13. lipnja 2019. godine (četvrtak) s početkom u 15:30 sati u gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 12, Kutina

 

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći 

D N E V N I  R E D 

 1. Aktualni sat 
 2. Izvješće o stanju nezaposlenosti i zapošljavanju za područje Grada Kutine u 2018. godini 
 3. Izvješće o sigurnosti prometa na području Grada Kutine u 2018. godini
 4. Izvješće o stanju sigurnosti na području Grada Kutine u 2018. godini
 5. Razmatranje:
  1. Izvješća o poslovanju za 2018. godinu tvrtki:
   1. Razvojne agencija Mrav d.o.o.
   2. Komunalnih servisa Kutina d.o.o.
   3. Moslavine d.o.o.
   4. Eko Moslavine d.o.o.
  2. Tehničko izvješće tvrtki Moslavine d.o.o., Eko Moslavine d.o.o., Moslavine plina d.o.o. i Komunalnih servisa Kutina d.o.o.  za 2018. godinu 
 6. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Plana investicija Eko Moslavine d.o.o. za razvoj sustava zbrinjavanja otpada na području Grada Kutine za 2019. godinu 
 7. Prijedlog Odluke o određivanju novčanih pomoći roditeljima povodom rođenja i posvojenja djeteta 
 8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za pokretanje projekta razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan interes za ulaganja, prihvatljivog za financiranje iz EU fondova 
 9. Prijedlog odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na području Grada Kutine 
 10. Prijedlog:

  a) odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Kutine
  b) odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Kutine 

 11. Prijedlog godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Kutine za 2019. godinu 

Predsjednik Gradskog vijeća

 Davor Kljakić, mag. ing. traff. v.r.

Dokumenti sjednica Gradskog vijeća

Javnost rada:

Javnost rada Gradskog vijeća propisana je člankom 104. i 105. Poslovnika rada Gradskog vijeća Grada Kutine i Odlukom predsjednika Gradskog vijeća Grada Kutine  kojom se zbog tehničkih mogućnosti propisuje najveći broj građana koji mogu pratiti sjednicu.

Tijekom trajanja sjednice građani će moći pratiti video prijenos.

 


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti