GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiOGLAS ZA PRIJAM RADNIKA / RADNICA NA REVITALIZACIJI JAVNIH POVRŠINA
20.5.2019. - Natječaj


Na članka 46. Statuta Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ 6/09, 3/13, 4/13 i 4/18-pročišćeni tekst), Zaključka o imenovanju Povjerenstva za provedbu projekta zapošljavanja u javnim radovima, temeljem Mjera za poticanje zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i sukladno Programu za financiranje zapošljavanja u javnom radu, Gradonačelnik Grada Kutine putem povjerenstva, dana 20.svibnja 2019. godine, objavljuje

 

O G L A S 

za zasnivanje radnog odnosa u javnim radovima na području  Grada Kutine

 

RADNIK / RADNICA NA REVITALIZACIJI JAVNIH POVRŠINA

Mjesto rada: KUTINA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 15

Vrsta zaposlenja: Na određeno

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Način rada: Smjena - prijepodne

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 20.5.2019.

Natječaj vrijedi do: 28.5.2019.

Posloprimac

Razina obrazovanja:

 • Osnovna škola niži razredi
 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo: Nije važno

Ostale informacije:

Opis poslova: poslovi uređenja i održavanja javnih površina na području Grada Kutine.

Zapošljavanje uz podršku mjera aktivne politike zapošljavanja - mjera javni rad (više o mjeri na http://mjere.hr/mjere/javni-rad/)

Prijaviti se mogu nezaposlene osobe s prebivalištem na području Grada Kutine ako u posljednje tri godine nisu bile zaposlene u programima javnih radova dulje od 12 mjeseci, odnosno ako u tekućoj godini nisu bile zaposlene u programu javnih radova.

Pozivaju se zainteresirani kandidati da se prijave za sudjelovanje u mjeri Javni radovi i podnesu prijavu najkasnije do 28. svibnja 2019.g. na adresu: GRAD KUTINA, Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina, osobno ili putem pošte.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu (obavezno navesti broj telefona/mobitela) potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu - preslika osobne iskaznice ili preslika Domovnice,

        -     dokaz o stručnoj spremi - preslika svjedodžbe,

 • potvrduHrvatskog zavoda za zapošljavanje o trajanju nezaposlenosti,
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu,
 • i drugi odgovarajući dokaz iz kojeg je vidljivo da su ispunjeni uvjeti iz oglasa.

Plaća i troškovi prijevoza isplaćuju se sukladno Odluci Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

lzbor između zaprimljenih prijava izvršiti će Povjerenstvo imenovano od strane Gradonačelnika Grada Kutine.

Korisnici zajamčene minimalne naknade, a koju ostvaruju u Centru za socijalnu skrb i prijavljeni su u evidenciji nezaposlenih u Javnom radu mogu biti zaposleni na pola radnog vremena.

Po završetku prijave na oglas, Grad Kutina će pozvati zainteresirane kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, te će Povjerenstvo s istima obaviti intervju, nakon čega će se izvršiti odabir kandidata sukladno provedenom intervjuu i dokumentaciji iz podnesene prijave.

Odabrani kandidati sklapaju ugovor o radu s Gradom Kutina. Prije zaključenja ugovora o radu izabrani kandidati moraju dobiti suglasnost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave kandidata koje ne ispunjavaju tražene uvjete ili koje nisu dostavljene u navedenom roku

neće se razmatrati.
Pisane zamolbe uz priloge slati na adresu: Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina s naznakom

„Oglas za javne radove“.

Kandidati će o rezultatima oglasa biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke.

 


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti