GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiUpravni odjel za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliš: Odluka o komunalnom redu - Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću
15.5.2019. - Aktualnosti


Novi Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18 i 110/18) koji je stupio na snagu dana 4. kolovoza 2018. godine osigurao je normativne uvjete te otklonio dotadašnje nejasnoće uočene u provedbi sa ciljem poboljšanja uvjeta za provedbu komunalnog reda na području jedinica lokalne samouprave.
S tim u vezi, članak 130. Zakona propisao je obvezu jedinicama lokalne samouprave da donesu odluke o komunalnom redu u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu navedenog Zakona.

Službeni dio

Popis službenih obavijesti