GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti20. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine
10.5.2019. - Gradsko vijeće


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/19-01/4
URBROJ: 2176/03-04/01-19-1
Kutina, 8. svibnja 2019.

Na temelju članka 71. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutina („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/09, 3/13, 4/13 - pročišćeni tekst, 2/18 i 4/18 – pročišćeni tekst), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine 

S A Z I V A 

20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine za dan 16. svibnja 2019. godine (četvrtak) s početkom u 15:30 sati u gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 12, Kutina

 

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći 

D N E V N I  R E D

 

 1. Aktualni sat

   

 2. Prijedlog:
  1. odluke o prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Kutine za 2019. godinu
  2. 1. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
  3. 1. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za2019. godinu
  4. 1. izmjena i dopuna Programa u školstvu za 2019. godinu
  5. 1. izmjena i dopuna Programa u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2019. godinu
  6. 1. izmjena i dopuna Programa u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2019. godinu
  7. 1. izmjena i dopuna Programa u kulturi Grada Kutine za 2019. godinu
  8. 1. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2019. godinu
  9. 1. izmjena i dopuna Programa javnih potreba udruga Grada Kutine za 2019. godinu.
  10. 1. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Kutine za 2019. godinu

    

 3. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2018. godine

   

 4. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kutine za 2018. godine.

   

 5. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini u Gradu Kutini

  Prilog: Prijedlog izvješća

   

 6. Prijedlog odluke o komunalnom redu

   

 7. Prijedlog odluke o imenovanju Parka 5. studenog

   

 8. Prijedlog:

  a) odluke o osnivanju Poslovne zone Kutina I – PZK I

  b) odluke o osnivanju Poslovne zone Kutina II – PZK II

  c) odluke o osnivanju Poslovne zone Kutina III Krč – PZK III KRČ

  d) odluke o osnivanju Poslovne zone Kutina IV – PZK IV

  e) odluke o osnivanju Industrijsko-logističke zone Kutina – ILZ KUTINA

   

 9. Prijedlog programa sufinanciranja novog zapošljavanja/samozapošljavanja, potpora za usavršavanje i/ili dodatno obrazovanje i sezonskog zapošljavanja u poljoprivredi u 2019. godini na području Grada Kutine

   

 10. Prijedlog programa dodjele bespovratnih sredstava poduzetništvu i obrtništvu kao potpora za opremu, nove tehnologije i konkurentnost poduzetništva i obrta u 2019. godini na području Grada Kutine

   

 11. Prijedlog programa dodjele bespovratnih sredstava poduzetnicima i obrtnicima za ulaganje u turističke projekte u 2019. godini na području Grada Kutine

   

 12. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Ugovora o financiranju gradnje uličnih vodovodai Ugovora o financiranju gradnje uličnog vodovoda u Ulici kneza Ljudevita Posavskog u naselju Banova Jaruga

   

 13. Prijedlog Odluke o produženju roka korištenja poticaja za investitore u PZKII -LIMARSKI OBRT „ANTONIO“

   

 14. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih škola Grada Kutine

   

 15. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Knjižnice i čitaonice Kutine

   

 16. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Športskog centra Kutina o izboru ravnatelja 

  

Predsjednik Gradskog vijeća

 Davor Kljakić, mag. ing. traff.

 

 

Javnost rada:

Javnost rada Gradskog vijeća propisana je člankom 104. i 105. Poslovnika rada Gradskog vijeća Grada Kutine i Odlukom predsjednika Gradskog vijeća Grada Kutine  kojom se zbog tehničkih mogućnosti propisuje najveći broj građana koji mogu pratiti sjednicu.

Tijekom trajanja sjednice građani će moći pratiti video prijenos.


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti