GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti20. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine
10.5.2019. - Gradsko vijeće


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/19-01/4
URBROJ: 2176/03-04/01-19-1
Kutina, 8. svibnja 2019.

Na temelju članka 71. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutina („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/09, 3/13, 4/13 - pročišćeni tekst, 2/18 i 4/18 – pročišćeni tekst), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine 

S A Z I V A 

20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine za dan 16. svibnja 2019. godine (četvrtak) s početkom u 15:30 sati u gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 12, Kutina

 

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći 

D N E V N I  R E D

 

 1. Aktualni sat

   

 2. Prijedlog:
  1. odluke o prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Kutine za 2019. godinu
  2. 1. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
  3. 1. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za2019. godinu
  4. 1. izmjena i dopuna Programa u školstvu za 2019. godinu
  5. 1. izmjena i dopuna Programa u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2019. godinu
  6. 1. izmjena i dopuna Programa u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2019. godinu
  7. 1. izmjena i dopuna Programa u kulturi Grada Kutine za 2019. godinu
  8. 1. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2019. godinu
  9. 1. izmjena i dopuna Programa javnih potreba udruga Grada Kutine za 2019. godinu.
  10. 1. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Kutine za 2019. godinu

    

 3. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2018. godine

   

 4. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kutine za 2018. godine.

   

 5. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini u Gradu Kutini

  Prilog: Prijedlog izvješća

   

 6. Prijedlog odluke o komunalnom redu

   

 7. Prijedlog odluke o imenovanju Parka 5. studenog

   

 8. Prijedlog:

  a) odluke o osnivanju Poslovne zone Kutina I – PZK I

  b) odluke o osnivanju Poslovne zone Kutina II – PZK II

  c) odluke o osnivanju Poslovne zone Kutina III Krč – PZK III KRČ

  d) odluke o osnivanju Poslovne zone Kutina IV – PZK IV

  e) odluke o osnivanju Industrijsko-logističke zone Kutina – ILZ KUTINA

   

 9. Prijedlog programa sufinanciranja novog zapošljavanja/samozapošljavanja, potpora za usavršavanje i/ili dodatno obrazovanje i sezonskog zapošljavanja u poljoprivredi u 2019. godini na području Grada Kutine

   

 10. Prijedlog programa dodjele bespovratnih sredstava poduzetništvu i obrtništvu kao potpora za opremu, nove tehnologije i konkurentnost poduzetništva i obrta u 2019. godini na području Grada Kutine

   

 11. Prijedlog programa dodjele bespovratnih sredstava poduzetnicima i obrtnicima za ulaganje u turističke projekte u 2019. godini na području Grada Kutine

   

 12. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Ugovora o financiranju gradnje uličnih vodovodai Ugovora o financiranju gradnje uličnog vodovoda u Ulici kneza Ljudevita Posavskog u naselju Banova Jaruga

   

 13. Prijedlog Odluke o produženju roka korištenja poticaja za investitore u PZKII -LIMARSKI OBRT „ANTONIO“

   

 14. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih škola Grada Kutine

   

 15. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Knjižnice i čitaonice Kutine

   

 16. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Športskog centra Kutina o izboru ravnatelja 

  

Predsjednik Gradskog vijeća

 Davor Kljakić, mag. ing. traff.

 

 

Javnost rada:

Javnost rada Gradskog vijeća propisana je člankom 104. i 105. Poslovnika rada Gradskog vijeća Grada Kutine i Odlukom predsjednika Gradskog vijeća Grada Kutine  kojom se zbog tehničkih mogućnosti propisuje najveći broj građana koji mogu pratiti sjednicu.

Tijekom trajanja sjednice građani će moći pratiti video prijenos.


Službeni dio

Popis službenih obavijesti