GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiObavijest o odabiru
9.5.2019. - Jednostavna nabava


Sukladno članku 17. stavak (11) Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave, a temeljem provedenog postupka jednostavne nabave „Pružanje usluga dezinsekcije komaraca na području Grada Kutine u 2019. godini“ koji je objavljen na službenim stranicama Grada Kutine dana 2. travnja 2019. godine, donesena je Odluka o odabiru najpovoljnije ponude i sklopljen je Ugovor sa ponuditeljem: ŠKARDA-SANITARNA ZAŠTITA d.o.o., Milana Novačića 73, 43240 Čazma.


Službeni dio

Popis službenih obavijesti