GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiODLUKA O REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA ČEŠKE NACIONALNE MANJINE U GRADU KUTINI
6.5.2019. - Izbori


Vrijeme objave: 12:00


REPUBLIKA HRVATSKA

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO

GRADA KUTINE

KLASA: 013-01/19-01/1
URBROJ:  2176/03-06-02/06-19-17
KUTINA, 5. svibnja 2019. 

        Na osnovi članka 74. stavka 3. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 25/19, dalje: Zakon), a u svezi članka 76. stavka 1. i članka 77. stavka 1. Zakona, nakon provedenih izbora članova Vijeća češke nacionalne manjine u Gradu KUTINI 5. svibnja 2019., Gradsko izborno povjerenstvo Grada KUTINE na sjednici održanoj 5 svibnja 2019. utvrdilo je i objavljuje 

ODLUKU

O REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA ČEŠKE

NACIONALNE MANJINE U GRADU KUTINI 

I.

Od ukupno 224 birača upisanih u popis birača, glasovanju je pristupilo 46 birača, odnosno 20,54%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 46 birača, odnosno 20,54%. Važećih listića bilo je 46, odnosno 100,00%. Nevažećih je bilo 0 glasačkih listića, odnosno 0,00%.

 

 

II.

Kandidati za izbor članova Vijeća češke nacionalne manjine u Gradu KUTINI dobili su sljedeći broj glasova:

 

 

1.

 

ZLATKO STJEPANEK

32

 

glasa

2.

 

JOSIP ŠOUFEK

32

 

glasa

3.

 

DARIO DRAŠNER

31

 

glas

4.

 

ROBERT POTUŽAK

31

 

glas

5.

 

SENKA RIMAC

31

 

glas

6.

 

JOSIP HORČIČKA

30

 

glasova

7.

 

TIBOR VANIČEK

30

 

glasova

8.

 

VLASTA KUNA

28

 

glasova

9.

 

JAROSLAV POSEJPAL

28

 

glasova

10.

 

MARIO POSEJPAL

28

 

glasova

11.

 

ADRIJANA POTUŽAK

28

 

glasova

12.

 

BARA ŠOUFEK

28

 

glasova

13.

 

LJERKA KURAK

26

 

glasova

14.

 

IVANA TURKALJ

26

 

glasova

15.

 

IVANKA MIHALČIK

25

 

glasova

 

III.

Na osnovi članka 53. stavka 2. i 3. Zakona, utvrđuje se da su za članove Vijeća češke nacionalne manjine u Gradu KUTINI izabrani:

 

 

1.

 

ZLATKO STJEPANEK

2.

 

JOSIP ŠOUFEK

3.

 

DARIO DRAŠNER

4.

 

ROBERT POTUŽAK

5.

 

SENKA RIMAC

 

6.

 

JOSIP HORČIČKA

7.

 

TIBOR VANIČEK

8.

 

VLASTA KUNA

9.

 

JAROSLAV POSEJPAL

10.

 

MARIO POSEJPAL

11.

 

ADRIJANA POTUŽAK

12.

 

BARA ŠOUFEK

13.

 

LJERKA KURAK

14.

 

IVANA TURKALJ

15.

 

IVANKA MIHALČIK

 

IV.

U skladu s člankom 77.stavkom 1. i člankom 39. točkom 10. Zakona, ova Odluka objavit će se na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Grada KUTINE te na mrežnoj stranici Sisačko-moslavačke županije.

 

 

 

Predsjednica

 

ANDREA VASILJEVIĆ, v.r.


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti