GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiODLUKU O REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA ROMSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU KUTINI
6.5.2019. - Izbori


Vrijeme objave: 12:00


REPUBLIKA HRVATSKA

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO

GRADA KUTINE

 

KLASA: 013-01/19-01/1

URBROJ: 2176/03-06-02/06-19-18

KUTINA, 5. svibnja 2019.

 

        Na osnovi članka 74. stavka 3. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 25/19, dalje: Zakon), a u svezi članka 76. stavka 1. i članka 77. stavka 1. Zakona, nakon provedenih izbora članova Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu KUTINI 5. svibnja 2019., Gradsko izborno povjerenstvo Grada KUTINE na sjednici održanoj 5. svibnja 2019. utvrdilo je i objavljuje

 

ODLUKU

O REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA ROMSKE

NACIONALNE MANJINE U GRADU KUTINI

 

I.

Od ukupno 209 birača upisanih u popis birača, glasovanju je pristupilo 27 birača, odnosno 12,92%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 27 birača, odnosno 12,92%. Važećih listića bilo je 21, odnosno 77,78%. Nevažećih je bilo 6 glasačkih listića, odnosno 22,22%.

 

 

 

II.

Kandidati za izbor članova Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu KUTINI dobili su sljedeći broj glasova:

 

 

1.

 

BOŽO BOGDAN

21

 

glas

2.

 

DARKO BOGDAN

21

 

glas

3.

 

DENIS BOGDAN

21

 

glas

4.

 

IVICA BOGDAN

21

 

glas

5.

 

SAFET BOGDAN

21

 

glas

6.

 

ŽELJKA BOGDAN

21

 

glas

7.

 

ŽELJKO BOGDAN

21

 

glas

8.

 

DEJAN NIKOLIĆ

21

 

glas

 

III.

Na osnovi članka 53. stavka 2. i 3. Zakona, utvrđuje se da su za članove Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu KUTINI izabrani:

 

 

1.

 

BOŽO BOGDAN

2.

 

DARKO BOGDAN

3.

 

DENIS BOGDAN

4.

 

IVICA BOGDAN

5.

 

SAFET BOGDAN

6.

 

ŽELJKA BOGDAN

7.

 

ŽELJKO BOGDAN

8.

 

DEJAN NIKOLIĆ


 

IV.

U skladu s člankom 77.stavkom 1. i člankom 39. točkom 10. Zakona, ova Odluka objavit će se na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Grada KUTINE te na mrežnoj stranici Sisačko-moslavačke županije.

 

 

 

Predsjednica

 

ANDREA VASILJEVIĆ, v.r.


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti