GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiODLUKA O REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU KUTINI
6.5.2019. - Izbori


Vrijeme objave: 12:00h


REPUBLIKA HRVATSKA

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO

GRADA KUTINE

 

KLASA: 013-01/19-01/1

URBROJ: 2176/03-06-02/06-19-19

KUTINA, 5. svibnja 2019.

 

        Na osnovi članka 74. stavka 3. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 25/19, dalje: Zakon), a u svezi članka 76. stavka 1. i članka 77. stavka 1. Zakona, nakon provedenih izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu KUTINI 5. svibnja 2019., Gradsko izborno povjerenstvo Grada KUTINE na sjednici održanoj 5. svibnja 2019. utvrdilo je i objavljuje 

ODLUKU

O REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE

NACIONALNE MANJINE U GRADU KUTINI 

I.

Od ukupno 1176 birača upisanih u popis birača, glasovanju je pristupilo 51 birača, odnosno 4,34%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 51 birača, odnosno 4,34%. Važećih listića bilo je 51, odnosno 100,00%. Nevažećih je bilo 0 glasačkih listića, odnosno 0,00%.

 

  

II.

Kandidati za izbor članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu KUTINI dobili su sljedeći broj glasova:

 

 

1.

 

MEDITTA HAJDINAC

31

 

glas

2.

 

PREDRAG TURČINOVIĆ

30

 

glasova

3.

 

BOŽO BOGDANOVIĆ

27

 

glasova

4.

 

PAVAO DOTLIĆ

26

 

glasova

5.

 

JOVO OSTOJIĆ

26

 

glasova

6.

 

DUŠAN POPOVIĆ

26

 

glasova

7.

 

NIKOLA KOVAČIĆ

24

 

glasa

8.

 

BOŽO BIRAČ

23

 

glasa

9.

 

JOVO TRBOJEVIĆ

23

 

glasa

10.

 

BRANKA ĆORIĆ

22

 

glasa

11.

 

DARKO DŽAKULA

22

 

glasa

12.

 

NIKOLA RADOŠEVIĆ

21

 

glas

13.

 

MILORAD ADŽAIP

20

 

glasova

14.

 

MILAN BIRAČ

20

 

glasova

15.

 

MILAN VLADIĆ

20

 

glasova

 

III.

Na osnovi članka 53. stavka 2. i 3. Zakona, utvrđuje se da su za članove Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu KUTINI izabrani:

 

 

1.

 

MEDITTA HAJDINAC

2.

 

PREDRAG TURČINOVIĆ

3.

 

BOŽO BOGDANOVIĆ

4.

 

PAVAO DOTLIĆ

5.

 

JOVO OSTOJIĆ

 

6.

 

DUŠAN POPOVIĆ

7.

 

NIKOLA KOVAČIĆ

8.

 

BOŽO BIRAČ

9.

 

JOVO TRBOJEVIĆ

10.

 

BRANKA ĆORIĆ

11.

 

DARKO DŽAKULA

12.

 

NIKOLA RADOŠEVIĆ

13.

 

MILORAD ADŽAIP

14.

 

MILAN BIRAČ

15.

 

MILAN VLADIĆ

 

IV.

U skladu s člankom 77.stavkom 1. i člankom 39. točkom 10. Zakona, ova Odluka objavit će se na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Grada KUTINE te na mrežnoj stranici Sisačko-moslavačke županije.

 

 

 

Predsjednica

 

ANDREA VASILJEVIĆ, v.r.


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti