GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiOdluka o rezultatima izbora predstavnika albanske nacionalne manjine u Gradu Kutini
6.5.2019. - Izbori


Vrijeme objave: 12:00h


REPUBLIKA HRVATSKA

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO

GRADA KUTINE

 

KLASA: 013-01/19-01/1

URBROJ: 2176/03-06-02/06-19-20

KUTINA, 5. svibnja 2019.

        Na osnovi članka 74. stavka 3. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 25/19, dalje: Zakon), a u svezi članka 76. stavka 1. i članka 77. stavka 1. Zakona, nakon provedenih izbora za predstavnika albanske nacionalne manjine u Gradu KUTINI 5. svibnja 2019., Gradsko izborno povjerenstvo Grada KUTINE na sjednici održanoj 5. svibnja 2019. utvrdilo je i objavljuje

ODLUKU

O REZULTATIMA IZBORA PREDSTAVNIKA ALBANSKE

NACIONALNE MANJINE U GRADU KUTINI

 

I.

Od ukupno 99 birača upisanih u popis birača, glasovanju je pristupilo 19 birača, odnosno 19,19%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 19 birača, odnosno 19,19%. Važećih listića bilo je 15, odnosno 78,95%. Nevažećih je bilo 4 glasačkih listića, odnosno 21,05%.

 

 

 

II.

Kandidati za izbor predstavnika albanske nacionalne manjine u Gradu KUTINI dobili su sljedeći broj glasova:

 

 

 

1.

 

AGIM GJIDODA

15

 

glasova

Zamjenik: ANTON PEROLI

 

III.

Na osnovi članka 54. stavka 2. Zakona, utvrđuje se:

 

 

za predstavnika albanske nacionalne manjine u Gradu KUTINI izabran je

AGIM GJIDODA

a za zamjenika predstavnika izabran je

ANTON PEROLI

 

IV.

U skladu s člankom 77.stavkom 1. i člankom 39. točkom 10. Zakona, ova Odluka objavit će se na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Grada KUTINE te na mrežnoj stranici Sisačko-moslavačke županije.

 

 

 

Predsjednica

 

ANDREA VASILJEVIĆ, v.r.


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti