GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiODLUKA o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na području Gradu Kutina
30.4.2019. - Savjetovanje s javnošću - zatvoreno


Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj predlaže za javno savjetovanje  ODLUKU o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na području Gradu Kutina.

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost – građani, obrtnici, trgovačka društva i druge pravne osobe te svi ostali zainteresirani da dostave svoje prijedloge i mišljenja na nacrt Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na području Grada Kutine.

Svoje prijedloge i mišljenja možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se daje u prilogu ili poslati na u njemu navedenu e-mail adresu ili na Grad Kutina, Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, Trg kralja Tomislava 12.


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti